Jak posílit své zdraví?

Jak předejít nemocem? A jak s nimi bojovat?

Nedostatek vitaminů a minerálů? Existuje to dnes ještě? Nedostatek v nadbytku? Potraviny všeho druhu, také ovoce a zelenina se nabízejí v hojnosti. Supermarkety a obchody přetékají. Copak hladovíme nad plnými hrnci? Ve skutečnosti nepřijímá něco mezi 40% a 80% obyvatelstva ani minimální množství vitaminů, minerálů a stopových prvků nutných pro zachování zdraví. To je smutný výsledek šetření, která se prováděla na více než 80 000 lidí v Německu, Francii a v USA. V případě některých těchto takzvaných mikroživin, jako vitamin D, folát, jód a selen, je podzásobeno dokonce víc než 90% obyvatelstva.

Přesto je veliká část obyvatelstva pevného přesvědčení, že pokrýt alespoň svoji minimální potřebu mikroživin prostřednictvím stravy. Tento chybný předpoklad vede k významným zdravotním následkům: 70% ze soudobých onemocnění se zařazuje jako onemocnění způsobené špatnou výživou. Můžete proti tomu udělat mnoho tím, že se sami postaráte o to, aby optimálně fungovala Vaše látková výměna za pomoci mikroživin.

Ale pozor: Pokrytí nízké minimální potřeby není totéž jako optimální přísun, který by byl nutný k ochraně buněk a pro dobře fungující imunitní systém a který se osvědčil po tisíciletí v průběhu evoluce. Budete-li analyzovat dnešní potraviny, ukáže se, jak velká je ztráta mikroživin díky skladování a zpracování. S těmito potravinami je sotva ještě možné dosáhnout optimálního příjmu. Dlouhodobá pozorování ukazují, že lze snížit riziko srdečně-cévních onemocnění a častých druhů rakoviny o dobrou polovinu, když se navíc přijímají antioxidanty (vitamín C, vitamín E a selen) a vitaminy skupiny B, především folát. Odstranění nedostatku vitaminu D navíc snižuje riziko určitých rakovinných onemocnění a osteoporózy. Přidaný folát a vitamin B 12 snižují riziko rozvoje demence. Tak může každý využít antioxidanty a vitaminy jako dlouhodobou pojistku vlastního zdraví!


Úryvek z knihy RIZIKOVÝ FAKTOR NEDOSTATEK VITAMINŮ, autor Andreas Jopp